Onze schoolcultuur hangt vast aan open communicatie.

Via Smartschool krijgen ouders en leerlingen punten, rapporten, berichten, info, documenten, brieven …

Op elk rapport schrijven de leerkrachten functionele en waarderende commentaren: positief en stimulerend over attitude en resultaten.

Vijf keer per jaar zitten klassenleraar en leerling samen om te praten over leer- en leefhouding. Dit zijn onze functioneringsgesprekken.

Daarnaast bespreekt de leerling met de vakleerkracht de examenresultaten tijdens de feedbackgesprekken.

 

Vijfdejaars zijn op vrijwillige basis peter of meter van een leerling van het eerste jaar. De peters en meters werken mee aan de onthaalactiviteiten. Ze zorgen ervoor dat elke leerling van het eerste jaar zich snel thuis voelt op onze school. In de loop van het schooljaar hebben ze regelmatig contact met hun pete- of metekind. Een losse babbel, samen een middagactiviteit doen, samen eten, samen naar de kerstviering ... staan op het programma.

 

Hoe wij onze missie zien, wat wij met onze school willen bereiken, dat kan je lezen in ons pedagogisch project.

Sint Vincentius

 

Banner

 

Studieaanbod

Van elk studierichting bestaat er een digitale voorstelling. Klik hier voor de filmpjes en lessentabellen.
Ben je goed in talen?
Misschien eerder beter met cijfers en economisch inzicht?
Of je wil je eigen kleding ontwerpen en creatief bezig zijn?
Toch liever jongeren en/of mensen met een beperking helpen en bijstaan?
Eerder je computerskills aanspreken en daarin verder gaan?
Je hebt ambitie of zélf iets te beginnen? Een eigen winkel of je eigen business?

Onze school is volledig volzet voor het schooljaar 2022-2023 op dinsdag 23 augustus 2022 om 10 uur.
Je kan enkel nog inschrijven voor 1A.


  Studierichtingen SV

 
Dit zijn onze studierichtingen voor wie in het schooljaar 21-22  in het vierde, vijfde, zesde of zevende jaar wil instromen.
studierichtingen pag15 april 2021 01
 

  

balk bekijk ons studieaanbod 01 01

  

kl afb bloem met woordenBIS Onze school door de ogen van ...
Onze leerlingbegeleiders aan het woord
Ons studieaanbod vanaf 2021

  

rode balk faq tris

 

Doedagen

In maart worden de doedagen georganiseerd. Leerlingen uit het zesde leerjaar van verschillende lagere scholen komen dan kennismaken met het secundair onderwijs. 
Leerlingen, die de workshop "Creatief met modestoffen" en "Escape the Cl@ssroom" op onze school hebben gevolgd, vinden de foto's terug op onze facebookpagina.

Respect

Iedereen is anders. Iedereen verdient het nodige respect. Eén van de pijlers van ons pedagogisch project is respect hebben voor elkaar. Dit schooljaar willen we dit item extra in de verf zetten op school door er een jaarproject rond uit te werken.

De thema's diversiteit en respect staan in dit project centraal. In de Groene Zaal hangen twee grote fotocollage's die deze thema's in beeld brengen. Wij hopen dat ze iedereen er elke dag aan herinneren hoe belangrijk het is respect te hebben voor de eigenheid van elke mens.

In de godsdienstles(sen) zal dieper op het jaarproject diversiteit/respect ingegaan worden. Op 5 november organiseren we bovendien over de middag een groot debat met de directie en het ondersteunend personeel rond respect. We nodigen alle leerlingen en leerkrachten uit om hieraan deel te nemen. De plaats van afspraak is het auditorium. 

De week van 4 t.e.m. 10 november is de Week van het Respect. We staan tijdens deze week zoveel mogelijk stil bij respect, wat dit betekent, hoe we anderen kunnen tonen dat we dit voor hen hebben.

In de loop van het schooljaar zullen we focussen op deze twee thema's. Verschillende acties en activiteiten rond respect en diversiteit zullen  georganiseerd worden, leerkrachten en opvoedend personeel zullen extra letten op respect in mondeling en schriftelijk taalgebruik van leerlingen. Positief gedrag zal benoemd en bevestigd worden, wat beter kan, zal bijgestuurd worden.

 jaarthema respect

Activiteiten

Alle activiteiten en nieuws van onze school kan je volgen op de onze facebookpagina!

Onze droom!

Onze droom? Elke leerling laten groeien in een warme, open sfeer met onderwijs van de 21ste eeuw.

Sint Vincentius

 

Enkele voorbeelden van projecten die de waarden van ons pedagogisch project in de praktijk brengen. 

vlindersco teachingleestraining

 

Ondernemen kan je leren!

Is ondernemen iets voor jou? Neem dan snel een kijkje op dit filmpje..

Leiepoort campus Sint-Vincentius
Peter Benoitlaan 40
9800 Deinze
tel. 09 381 63 63
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Directeur: Katia Monteyne

 

Bij co-teaching staan twee leerkrachten voor een klasgroep. Ze geven ofwel samen les of verdelen de groep naargelang het lesonderwerp of de nood aan ondersteuning. Met deze flexibele vorm van lesgeven kan meer aandacht aan de noden van elke leerling besteed worden. Klik hier voor een video over co-teaching op onze school.

co teaching

 

graffitimuur

 

Het graffitiproject was voor de leerlingen van 6RL/RVM/OFL een creatieve, intensieve uitdaging in de lessen PAV. Het resultaat is prachtig! De tekening heeft ook een symbolische betekenis. Ieder dier is gekoppeld aan een waarde/droom van ons pedagogisch project. Hieronder vind je de volledige tekst:

De jungle is de rijkdom van de school in zijn verschillende vormen en kleuren.

De jungle zien we als onze school en de dieren als de leerlingen. Elk dier heeft bepaalde sociale kenmerken die we terugvinden in het pedagogisch project en bij de leerlingen. 

De panda past zich snel aan de regels van de school aan. Het dier heeft een goede attitude en is spontaan in de omgang met de leerkrachten en zijn medeleerlingen. Hij blijft altijd goed geluimd, is handig en leert snel bij.

Een kat heeft niet veel nodig om te leven en vindt steeds haar weg, bv. als je nieuw bent op school of het even niet gemakkelijk hebt. Iedereen zoekt zijn weg om zich goed te voelen en verder te groeien. We krijgen hier ook die kansen. We leren met vallen en opstaan en krijgen de tijd om terug op onze pootjes terecht te komen. In ons leerproces worden we begeleid. We maken verscheidene situaties mee en leren uit onze fouten.

Bij ons op school zijn we tegen racisme. Bruin, zwart, geel of wit, iedereen is gelijk! We leven in groep zonder enige uitsluiting zoals dit ook voorkomt bij een kudde zebra’s. We zijn sociale wezens en geven elkaar een duwtje in de rug waar nodig. We hebben respect voor elkaar, want iedereen is uniek op zijn manier.

Een olifant is zeer leergierig, hardwerkend en heeft een fantastisch geheugen. Dat heb je zeker nodig om verder te geraken in het leven. We moeten veel onthouden en hard werken om onze dromen te verwezenlijken.

Net zoals de wolf leren wij vanuit onze school samen te leven in groep en onze sociale vaardigheden te ontwikkelen. De wolf is in eerste instantie een sluw en ongetemd dier. Wij leren om op te komen voor anderen en elkaar te helpen, wanneer het even niet meer gaat. We hebben het vermogen om door te zetten, niet op te geven en te communiceren met iedereen. Iedere persoon leert zijn plaats kennen en respectvol om te gaan met de mensen rond zich, net zoals de wolven respect opbrengen voor hun alfawolf. Die alfawolf staat symbool voor onze directie en leerkrachten.

De opvallende flamingo lijkt teer en fragiel, maar overleeft goed in zelfs de moeilijkste omstandigheden. Wij zien de moeilijke omstandigheden dan als examens en pestgedrag. Dat we daar ook samen doorkomen. Een flamingo balanceert op 1 poot, dit wil zeggen dat je balans nodig hebt in je leven. Deze balans leer je op school te vinden.

Een krokodil bezit de volgende eigenschappen: het is een doorzetter en genieter, maar hij heeft een krachtige persoonlijkheid. Hij laat zich niet snel doen, leert van zich afbijten en streeft naar goede punten en toffe jaren op onze school.

Hier op school worden we geaccepteerd zoals we zijn. De cheeta is een snel en behendig dier, zoals wij tijdens de LO-lessen. Daar verwerven we nieuwe technieken om er op onze manier bij te horen.

Een giraf is verstandig en zal de regels op school af en toe overschrijden. Gelukkig heeft ze 7 levens. Dit kunnen we zien als de kansen die we krijgen hier op school. Het is een verstandig dier dat af en toe de grenzen aftast.

Een koala draagt zorg voor zijn jongen. Eigenlijk een beetje als de leerkrachten bij ons op school. Ze helpen ons waar nodig en hebben het beste met ons voor. Eveneens zijn ze zeer verdraagzaam want hun geduld wordt af en toe eens op de proef gesteld. Toch kunnen we de koala ook spiegelen aan de leerlingen. Ze proberen onafhankelijk te zijn en denken dat ze het zonder hulp kunnen. Geleidelijk aan beseffen ze dat ze wel wat hulp kunnen gebruiken. De leerkrachten, het ondersteunend personeel en de leerlingenbegeleiding bieden deze hulp graag aan en proberen dit leerproces in goede banen te leiden.
Een bok is een echte spring-in-het-veld en heeft steeds zijn eigen mening klaar. Deze mening is zeer belangrijk. Zo leren de leerlingen omgaan met verschillende visies en dit sterkt hen! Ze leren zich in iemand anders verplaatsen, houden rekening met een ander, geven hun mening en luisteren naar de anderen. Dit doen ze op een respectvolle manier.
Een rups ontpopt zich tot een vlinder. Het speelse karakter van een leerling groeit er gedurende de jaren geleidelijk uit en de leerling ontpopt zich tot een volwassen mens.

De kolibrie is behendig en laat zich niet doen. Hij is ook zeer moedig. Zowel de leerkrachten als de leerlingen komen soms terecht in niet zo evidente situaties. Beide partijen moeten elkaar leren vertrouwen.

Een herdershond is een trouw dier dat zijn groep verdedigt. Er zijn ook altijd volgzame leerlingen die luisteren naar de groep of zich liever op de achtergrond houden. Zij zullen niet snel klagen over een beslissing en zullen het voorbeeld volgen zoals het hen gegeven wordt.

We hebben ook leerlingen die zijn zoals papegaaien, die graag leren. Hij maakt snel vrienden en helpt anderen met hun leerstof. Dit dier kan ook symbool staan voor een leerling met een leerstoornis die extra ondersteuning kan gebruiken. Hij leert door het goede voorbeeld, dat hem/haar gegeven wordt, te volgen. Een papegaai is een ijverig dier dat omringd is door goede vrienden die zorg dragen voor hem.

Net zoals de zelfzekere apen: ze helpen hun vrienden als ze in de problemen zitten. Apen zijn iedere dag bij elkaar en moeten zich vaak aanpassen aan nieuwe omstandigheden en hun klasgenoten.

Een kameleon verandert van kleur en dit kunnen we vergelijken met zowel de stemming van de leerlingen als de leerkrachten op school. We leren ons aanpassen aan verschillende situaties. We delen positieve en minder aangename momenten en banen ons een weg hieruit.

Op deze school proberen we de leerlingen op een creatieve manier te inspireren. Met deze graffitimuur willen we aantonen dat iedereen mag zijn zoals hij/zij is. Als je iets wil bereiken, dan zal je hierin ook slagen, zolang je maar voldoende doorzettingsvermogen toont. Ook al bevat de weg een paar hindernissen of gaat het moeilijker. Door samen te werken, respect voor elkaar te hebben en verbondenheid te tonen, kunnen we een hechte groep vormen. Dat is heel belangrijk en maakt het schoolleven leuker.

rode balk 1 02

Op dinsdag 12 mei 2020 van 18.00 uur tot 20.00 uur organiseren we ook een online infoavond waarbij onze leerkrachten je telefonisch te woord staan!

We zijn bereikbaar op het volgend telefoonnummer 09 381 63 63.

Onze school biedt kwaliteitsvol onderwijs aan waarbij leren en waarderen centraal staan.

Het is onze doelstelling om het kennis-, vaardigheids- en competentieniveau van elke leerling te verhogen. Op die manier willen we de leerling voorbereiden op een volgend leerjaar en op het uiteindelijke doel nl. hogere studies of de arbeidsmarkt.

We bieden de leerlingen leerinhouden aan die aangepast zijn aan hun studierichting en aan het niveau dat ze tot dan bereikt hebben. We geloven in de kracht van eigentijds onderwijs waarbij de leerling actief betrokken wordt bij het lesgebeuren. In elk klaslokaal is er een beamer. De talrijke computerlokalen en het wandelpakket Ipads worden intensief gebruikt. In elk jaar gaan richtingsgebonden projecten door. Daarnaast willen we de leerlingen ook een algemene vorming aanbieden. Daarom zijn er in elk jaar verschillende niet-lesactiviteiten.

We vinden het ook belangrijk dat leerlingen zicht krijgen op hun kennen en kunnen. Voor elk vak wordt de meeste geschikte evaluatiemethode gezocht. Ook over de leerjaren heen zoeken we naar de best passende manier om leerlingen te evalueren. Zo hebben de leerlingen van het eerste jaar een specifiek examensysteem. Een examenvoormiddag bestaat bij hen uit een kort examen gevolgd door twee uur sport. In de namiddag bereiden de leerlingen samen met de vakleerkracht het volgende examen voor. De leerlingen van de tweede graad tso hebben drie examenperiodes; de leerlingen van de derde graad tso maken twee maal per jaar examens. Reeds van in het tweede jaar leggen alle leerlingen ook mondelinge examens af. De leerlingen van de derde graad maken, ter voorbereiding van hogere studies, kennis met klasoverstijgende evaluatie, met open en gesloten boekexamens, met presentaties voor een jury ....
De kennis, vaardigheden en competenties van de leerlingen van de bso-klassen worden permanent geëvalueerd. Zij maken geen examens.

Leerkrachten en leerlingen geven mekaar feedback over wat al lukt en waar nog werkpunten zijn. Dit gebeurt zowel voor de vakinhoudelijke kennis als voor de attitudes via commentaren op taken, toetsen en op de rapporten en tijdens de functionerings- en feedbackgesprekken.
We realiseren ons ook dat het leren niet voor elke leerling even makkelijk is. Daarom hebben we speciale aandacht voor leerlingen met leer- of ontwikkelingsstoornissen, voor leerlingen met taalproblemen, voor al wie het om één of andere reden moeilijker heeft om de doelen te realiseren.

PraktischeInfoComputer

 

Onze leerkrachten kunnen 'vlinderleerkrachten' uitnodigen om hen te ondersteunen in hun lessen. De 'vlinders' helpen om actieve werkvormen in goede banen te leiden, ze ondersteunen leerlingen die het wat moeilijker hebben, ze assisteren bij monderlinge evaluatiemomenten ... Zo krijgt elke leerling optimale leerkansen!

 vlinders 1