• Current
free joomla slider
 • Facultatieve vrije dag: maandag 5/10/2020
 • Evaluatiedag: dinsdag 06/10/2020
 • Herfstvakantie: van maandag 02/11/2020 t.e.m. zondag 08/11/2020
 • Wapenstilstand: woensdag 11/11/2020
 • Kerstvakantie: van maandag 21/12/2020 t.e.m. zondag 03/01/2021
 • Pedagogische studiedag: vrijdag 12/02/2021
 • Krokusvakantie: van maandag 15/02/2021 t.e.m. zondag 21/02/2021
 • Paasvakantie: van maandag 05/04/2021 t.e.m. zondag 18/04/2021
 • Hemelvaartsdag: donderdag 13/05/2021
 • Vrije dag: vrijdag 14/05/2021
 • Pinkstermaandag: 24/05/2021
 • Einde schooljaar: dinsdag 30/06/2021

In samenwerking met de basisscholen uit de ruime regio krijgen de leerlingen van het 6de leerjaar de kans om, tijdens de doedagen, kennis te maken met de wondere wereld van wetenschap, voeding, techniek en verzorging.

Hierbij vinden jullie alvast een voorsmaakje van de workshops die georganiseerd worden door de verschillende scholen.

(Klik op de link om de video te bekijken)

Omdat leerlingenzorg een gezamenlijke verantwoordelijkheid is, waarin ieder vanuit zijn eigen functie en rol een inbreng heeft, proberen wij zoveel mogelijk de ouders (of opvoeders) te betrekken wanneer er iets fout loopt of dreigt te lopen. Samen werken aan de opvoeding en samen de leerling ondersteunen waar nodig, kan alleen maar voordelen hebben voor de leerling zelf.

Dit is ook de reden waarom we op onze school heel veel waarde hechten aan het oudercontact.

Vanaf 25 mei 2018 wordt de privacy nog beter beschermd door de Europese Gegevensbescherming (ook wel General Data Protection Regulation - GDPR). Vzw Leiepoort voldoet aan deze Europese verordening.

De school gebruikt de persoonlijke gegevens van de leerlingen om haar taken en verplichtingen te kunnen vervullen. De ouders en de meerderjarige leerlingen hebben het recht deze gegevens in te kijken en, als ze een fout vaststellen, te laten verbeteren. Je vindt alles over deze verordening in onze privacyverklaringen.

Jong zijn is vaak ontzettend leuk maar dat betekent daarom niet dat jongeren dit altijd als gemakkelijk ervaren. Jongeren leven en leren in verschillende omstandigheden (gezin, vrienden, vrije tijd, …) en invloeden ((multi)media, maatschappelijke ontwikkelingen, sociale media, …).
Onze school is meer dan enkel lesgeven. We zijn niet enkel een leerschool. Leiepoort campus Sint-Theresia is ook een leefschool. Elke leerling telt voor ons, hoe dan ook. We willen met jongeren op weg gaan, hen begeleiden. Dit doen we vanuit een handelingsgerichte opvatting. Wat een kind nodig heeft, vinden we belangrijker dan op zoek te gaan naar het probleem. We geloven daarenboven sterk dat leerkrachten ertoe doen door te sturen, te steunen en te stimuleren.
We zien het bovendien ook als een voortdurende uitdaging om talent zichtbaar te maken. We willen immers graag dat elke jongere een studierichting of beroep kan kiezen die hij/zij graag doet, goed kan en hem/haar gelukkig mag maken. We doen dit op een systematische en planmatige manier. We willen samen met ouders op een positieve en waarderende manier stilstaan bij de groei en de verandering van hun kind. We durven kijken naar wat wel lukt als gedrag lastig aanvoelt.
We geloven dat alles begint met een droom … en daar willen we graag aan meewerken.

Inschrijvingen voor schooljaar 2020-2021 (enkel op afspraak):

De geplande inschrijvingsmomenten tijdens de zomervakantie zijn afgelopen. Wil u alsnog graag uw zoon/dochter inschrijven? Neem dan telefonisch contact op met de school. 

Meer uitleg over 1A en 1B op Leiepoort Campus Sint-Theresia

 

 

 

 

2021 planningsagenda coverDe drie Leiepoortscholen en het VTI Deinze gebruiken dezelfde planningsagenda. Elk jaar zitten directieleden samen om de vorm en de inhoud te bepalen. Het feit dat de vier scholen in Deinze dezelfde planningsagenda gebruiken, helpt de leerlingen om bij een eventuele heroriëntatie toch een gelijkaardig systeem van plannen en organiseren te kunnen behouden.

Jaarlijks zoeken we ook een fraaie cover. Vaak doen we beroep op leerlingen hiervoor. Dit jaar heeft een leerling uit Leiepoort campus Sint-Hendrik de cover ontworpen. Zoë Van Hulle vond inspiratie op de fiets (het favoriete vervoermiddel toch wel als leerling) langs de Leie en knipoogde ook even naar Roger Raveel.