We willen de ondernemerszin bij onze leerlingen op zowel regionaal, nationaal als internationaal vlak aanwakkeren. Daarom:

  • lopen de leerlingen van bepaalde klassen stage in winkels, bedrijven en voorzieningen;

OndernemendeSchoolWerkplekleren

  • werken we aan een driejarig internationaal Erasmus+-project met vier Europese landen;
  • hebben verschillende klassen in het zesde en zevende jaar een minionderneming of studentenbedrijf;

Mini onderneming Solutrem 7BS

  • werken de leerlingen van 6MO de theorie van het vak Bedrijfseconomie uit in een virtueel bedrijf;

Ondernemende schoolVirtueel bedrijf 6MO

  • runt 7RVM een leeronderneming, een winkel op de markt van Deinze;

OndernemendeSchoolWinkel 7RVM

  • showen onze mode-leerlingen jaarlijks hun ontwerpen aan het grote publiek door mee te werken aan verschillende evenementen;

OndernemendeSchoolModehappening2

  • verzorgen de jeugdzorgklassen meerdere malen per jaar animatienamiddagen voor jong en oud en voor mensen met een beperking!

OndernemendeSchoolJeugdzorg 2

 

 

Wij zijn verheugd om u het Erasmus+-project YELP (Young Europeans learning about politics) voor te stellen. Dit is een driejarig Europees project in samenwerking met een Duitse, een Tsjechische en een Portugese school.
Het doel van Yelp is jongeren kennis te laten maken met de mogelijkheden en de werking van Europa en jongeren te leren omgaan met democratische besluitvormingsprocessen. Zes leerlingen van onze school volgden de eerste Erasmus+training in Praag van 15 tot en met 21 november. Deze training wordt de eerste week van februari doorgegeven aan hun klasgenoten.
 
In november en december 2015 werd er een internationale wedstrijd georganiseerd  om een Yelp-logo te ontwerpen voor het project.  Het winnende logo is een ontwerp van een Tsjechische student.
 yelp logo
Elke klas gaf een positief element van de school (a star) en een suggestie ter verbetering van de school (a wish). Hieruit selecteerde de leerlingenraad een lijst. Op 28 januari werden alle leerlingen en leerkrachten opgeroepen voor de officiële verkiezingen “Two stars and a wish”.
 
Op vrijdagnamiddag 4 maart brachten wij de dans “Dance for the climate” op het Poppopllein te Deinze. Op hetzelfde moment vond deze dans ook plaatsvinden in Lissabon, Leipzig en Praag.
 
Op dit moment loopt de Yes, we care! wedstrijd. Hiervoor maken de leerlingen een kunstwerk dat hun visie weergeeft over actuele onderwerpen in Europa: armoede, onderwijs, werkgelegenheid of milieu. Op die manier bewijzen de leerlingen dat ze beseffen dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun toekomst.  
 

Onze school maakt werk van talig onderwijs door

 • de leerlingen van het eerste jaar een taaltest Nederlands te laten afleggen. Na de test krijgt elke leerling het vak leestraining in de niveaugroep die best bij hem/haar past. Zo zorgen we ervoor dat elke leerling een stevige basis leesvaardigheid heeft en daardoor ook makkelijker leert;
 • talige acties uit te werken rond schematiseren, e-mailetiquette, geweldloze communicatie, begrijpend lezen … ;
 • de leerlingen in de derde graad academische woordenschat aan te leren om in het hoger onderwij de lessen en cursussen optimaal te begrijpen;

TaligeSchool

 • te werken aan een driejarig internationaal Erasmus+-project met vier Europese landen;
 • taalstages in Saint-Malo en Londen te organiseren voor 4 en 5 OMC.

Tijdens de CLIL-lessen (Content and Language Integrated Learning) wordt de leerstof bedrijfseconomie via actieve werkvormen in het Frans of in het Engelsaangeleerd. Onze CLIL-lessen hebben vooral als doel de spreekdurf  en despreekvaardigheid voor Frans en Engels te verhogen. Daarnaast beogen we met deze lessen ook een grotere openheid en interesse voor andere culturen.

Doordat de focus ligt op de vakinhoud, leren de leerlingen onbewust de vreemde taal begrijpen en gebruiken.

Je kan CLIL-les volgen in

Vanaf schooljaar 2016-2017 breiden we het aanbod uit met:

 • 4 Marketing en Ondernemen: één uur bedrijfseconomie in het Frans
 • 6 Accountancy & IT: één uur bedrijfseconomie in het Engels

 

 CLB Logo Deinze

Onze school werkt heel nauw samen met het VCLB Deinze voor die leerlingen die het wel eens moeilijk hebben.

 

DE ONTHAALMEDEWERKER

Aan elke school is 1 onthaalmedewerker verbonden die elke nieuwe vraag beluistert. Leerlingen en ouders kunnen rechtstreeks of via de school de onthaalmederwerker contacteren. 
De onthaalmederwerker van onze school is Vicky Van de Kauter. 

 

HOE KAN JE DE ONTHAALMEDEWERKER BEREIKEN?

Je kan op verschillende manieren contact nemen met het CLB:

 • telefonisch op het nummer 09/381 06 80 ;
 • langskomen op volgend adres: Kattestraat 22 – 9800 Deinze (openingsuren: tussen 08.30 u. – 12.00 u. en 13.30 u. – 16.30 u.);
 • via mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of Smartschool;
 • aanspreken van een leerkracht of leerlingenbegeleider.

 

HOE GAAT HET CLB TE WERK?

Afhankelijk van de vraag kan de onthaalmedewerker:

 • dit zelf verder opnemen
 • doorverwijzen naar andere diensten
 • de vraag doorgeven naar het trajectteam van het CLB

Het trajectteam bestaat uit verschillende medewerkers: artsen, maatschappelijk werkers, psychologen, pedagogen en verpleegkundigen. Zij gaan aan de slag met alle vragen die het onthaalteam hen doorgeeft. Zo kunnen zijn bv. voorstellen een aantal begeleidingsgesprekken te doen of bepaalde testen of vraaglijsten af te nemen, om een duidelijker beeld te krijgen van wat er aan de hand is.

Het medisch team bestaat uit artsen en verpleegkundigen. Zij nemen de medische onderzoeken, vaccinaties en vragen rond besmettelijke ziekten op. Helga Rogge is arts en Els Detaille is verpleegkundige voor onze school.

Meer informatie kan je vinden op onze website: www.vclbdeinze.be

In het Ge(lijke) Ka(nsen)lokaal kunnen leerlingen met specifieke leer- of leefzorgen terecht om examen af te leggen.

De maatregelen vastgelegd in het handelingsplan kunnen er toegepast worden. Zo krijgen leerlingen er o.a. de kans om met het voorleesprogramma Sprint te werken en hun examen op computer te maken. In het GeKa-lokaal kunnen leerlingen ook meer tijd krijgen om hun examen af te werken.

 

We geloven heel sterk dat een evenwichtige en gevarieerde voeding de basis is voor een gezonde levensstijl. Een lekkere, gezonde maaltijd aanbieden tegen betaalbare prijs en een gezonde eetattitude ontwikkelen bij onze jongeren zijn hoofddoelstellingen van het gezondheidsbeleid van onze school.

 Leerlingen en personeel  kunnen elke dag (behalve op woensdag) een warme maaltijd nemen of een broodje eten in het schoolrestaurant. De maaltijd kan aangevuld worden met soep,  groentjes van het saladebuffet en/of een dessertje. Vooraf intekenen hoeft niet. Elke dag is er voor iedereen vrije keuze uit de aangeboden gerechten.

Op school drinken we alleen water. In de eetzalen kan plat en spuitwater aangekocht worden. De leerlingen mogen ook zelf water meebrengen en hun waterflesje opvullen aan de drankfonteintjes.

Over de middag organiseren onze sportleerkrachten sportactiviteiten waar alle leerlingen kunnen aan deelnemen. Snookeren kan in onze speelzaal.

Na de schooluren kunnen de leerlingen deelnemen aan de activiteiten georganiseerd door Sport na School Leiestreek.

Al van in het eerste jaar willen we onze leerlingen het belang van een gezonde geest in een gezond lichaam aanleren. Na elk examen en voor ze terug beginnen te studeren, bieden we hen daarom twee uur sport ter ontspanning aan.

 Gezonde school

De leerlingen van 4 en 5 OMC gaan afwisselend op taalstage naar Saint-Malo of Londen.

Gedurende deze vijfdaagse krijgen de leerlingen de kans om in direct contact te komen met native speakers. Ze maken kennis met de leefgewoontes van deze mensen en worden uitgedaagd om hun taalkennis toe te passen in de praktijk. De taalstage omvat verschillende bezoeken aan bezienswaardigheden waardoor de leerlingen ook kennismaken met de cultuur van deze regio’s.

 

Taalstage Londen1

Taalstage Londen mini

 

Naast de gewone lessen organiseert de school regelmatig ‘niet-lesactiviteiten’ zoals teambuilding, sportdagen, leren leren-workshops, vakgebonden uitstappen en activiteiten in het kader van relationele vorming, milieu- en gezondheidseducatie en verkeersopvoeding of ter voorbereiding van een studiekeuze.

Deze activiteiten hebben tot doel de horizon te verruimen en jongeren vaardigheden aan te leren waarmee ze nog sterker in het leven staan.

Je kan ons volgen op de Facebookpagina van onze school. Bekijk ook de filmpjes opYoutube.

NLA 1

 

Onze school zet sterk in op preventieve en remediërende zorg.

We werken handelingsgericht. Alle leerlingen genieten van een basiszorg in de klas: actieve werkvormen, digitale ondersteuning, aandacht voor taal, alternatieve evaluatievormen … zijn er voorbeelden van.

Na de lesuren kunnen alle leerlingen begeleide avondstudie volgen. In kleine groepjes krijgen ze ondersteuning en leertips bij hun schoolwerk.

Voor elke leerling die extra ondersteuning nodig heeft, wordt een gepersonaliseerd pad uitgetekend. Een team van leerlingbegeleiders werkt in overleg met de leerling en zijn ouders en samen met de medewerkers van het Centrum voor Leerlingbegeleiding, een handelingsplan uit dat op regelmatige tijdstippen geëvalueerd wordt.

Voorbeelden van mogelijke maatregelen:

 • het leef- en leerzorgplan voor leerlingen die extra ondersteuning i.v.m. hun leef- of leerattitudes nodig hebben;
 • de compenserende maatregelen voor leerlingen met leer- of ontwikkelingsstoornissen.
 • individuele leercoaching voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben bij het zoeken naar de juiste studiemethode;
 • gepersonaliseerde zorgmaatregelen voor leerlingen die heel specifieke zorg nodig hebben. Zij worden begeleid door leerkrachten van ondersteunings- en expertisenetwerken Neon+ en Enter4.

Om alle leerlingen optimale onderwijskansen te geven, werkt de school een GOK-beleid uit.

Goede studieresultaten vereisen een goede studiemethode, een goede planningen een rustige werkomgeving.

Op maandag, dinsdag en donderdag ondersteunt ons leerzorgteam de leerlingen hierbij in de begeleide avondstudie. Die studie gaat door van 16.00 uur tot 16.50 uur.

De begeleiders helpen de leerlingen plannen, geven studietips, vragen eventueel de leerstof op … De leerlingen krijgen ook de kans om taken op de computer te maken.

 

Onze school biedt kwaliteitsvol onderwijs aan waarbij leren en waarderen centraal staan.

Het is onze doelstelling om het kennis-, vaardigheids- en competentieniveau van elke leerling te verhogen. Op die manier willen we de leerling voorbereiden op een volgend leerjaar en op het uiteindelijke doel nl. hogere studies of de arbeidsmarkt.

We bieden de leerlingen leerinhouden aan die aangepast zijn aan hun studierichting en aan het niveau dat ze tot dan bereikt hebben. We geloven in de kracht van eigentijds onderwijs waarbij de leerling actief betrokken wordt bij het lesgebeuren. In elk klaslokaal is er een beamer. De talrijke computerlokalen en het wandelpakket Ipads worden intensief gebruikt. In elk jaar gaan richtingsgebonden projecten door. Daarnaast willen we de leerlingen ook een algemene vorming aanbieden. Daarom zijn er in elk jaar verschillende niet-lesactiviteiten.

We vinden het ook belangrijk dat leerlingen zicht krijgen op hun kennen en kunnen. Voor elk vak wordt de meeste geschikte evaluatiemethode gezocht. Ook over de leerjaren heen zoeken we naar de best passende manier om leerlingen te evalueren. Zo hebben de leerlingen van het eerste jaar een specifiek examensysteem. Een examenvoormiddag bestaat bij hen uit een kort examen gevolgd door twee uur sport. In de namiddag bereiden de leerlingen samen met de vakleerkracht het volgende examen voor. De leerlingen van de tweede graad tso hebben drie examenperiodes; de leerlingen van de derde graad tso maken twee maal per jaar examens. Reeds van in het tweede jaar leggen alle leerlingen ook mondelinge examens af. De leerlingen van de derde graad maken, ter voorbereiding van hogere studies, kennis met klasoverstijgende evaluatie, met open en gesloten boekexamens, met presentaties voor een jury ....
De kennis, vaardigheden en competenties van de leerlingen van de bso-klassen worden permanent geëvalueerd. Zij maken geen examens.

Leerkrachten en leerlingen geven mekaar feedback over wat al lukt en waar nog werkpunten zijn. Dit gebeurt zowel voor de vakinhoudelijke kennis als voor de attitudes via commentaren op taken, toetsen en op de rapporten en tijdens de functionerings- en feedbackgesprekken.
We realiseren ons ook dat het leren niet voor elke leerling even makkelijk is. Daarom hebben we speciale aandacht voor leerlingen met leer- of ontwikkelingsstoornissen, voor leerlingen met taalproblemen, voor al wie het om één of andere reden moeilijker heeft om de doelen te realiseren.

PraktischeInfoComputer