• Current
free joomla slider

Sint-Hendrik verbouwt huis tot extra klaslokalen

De verbouwingen aan 'Het Huis' in de Gentstraat 60 schieten aardig op. De ruwbouwwerken zitten in de eindfase. Enkele weken geleden werden met een heuse hijskraan van 100 ton de gewelven geplaatst. Deze week werd het beton voor de traphal naar de tweede verdieping gestort. Dag na dag krijgen onze extra lokalen meer vorm. Op de benedenverdieping komen er drie klaslokalen (waaronder twee labo’s) en daarnaast een vergaderruimte, op de eerste verdieping voorzien we sanitaire ruimtes voor de fietsende collega’s. In een tweede fase wordt ook de bovenverdieping omgevormd tot een groot polyvalent lokaal. We hopen tegen het begin van het komende schooljaar deze gloednieuwe klaslokalen in gebruik te kunnen nemen.

Zesdejaars beleven tweede eerste schooldag

Op vrijdag 15 mei 2020 gingen de zesdejaars opnieuw naar school. Ze waren erg gedisciplineerd, vonden het wat vreemd ogen, maar waren toch blij elkaar en de leerkrachten terug te zien. De leerlingen krijgen 8 uur les per week, gespreid over halve dagen.

De voorbije weken stelden we alles in het werk om de eerste schooldag vlot en veilig te laten verlopen. We hingen vele pictogrammen op, splitsten klassen op in twee groepen, richtten klaslokalen opnieuw in, installeerden controleposten met handgel … De leerlingen werden vooraf ingelicht aan de hand van instructiefilmpjes. We stuurden tijdens het weekend nog een en ander bij en ontvingen opnieuw zesdes op maandagnamiddag.

Lees het artikel op hln.be

Sint-Hendrik blijft in beweging

De vakgroep lichamelijk opvoeding werkte een initiatief uit om in coronatijd toch te blijven bewegen. Bewegen is en blijft gezond. We daagden leerlingen en leerkrachten uit met de ‘10 000 km challenge’. De deelnemers kozen zelf de sport en deelden het aantal kilometer via een sportapp. Een week later bleek dat we heel snel op 20 000 km afstevenden, waardoor we de ‘around the world challenge’ in het leven riepen.

Na zes weken liepen, wandelden, fietsten of skeelerden de leerlingen en leerkrachten 85 567 km bij elkaar, goed voor twee rondjes rond de wereld. Aan het totale aantal kilometers koppelden we ook een competitie. We belonen de beste klassen. De beste jaarschijf mag het na de quarantaine opnemen in een sportieve uitdaging tegen de leerkrachten.

Lees het artikel op hln.be

Kandidaat-leerlingen maken kennis met onze school

Van 2 tot 12 maart 2020 organiseerden we de doedagen op onze school. In samenwerking met de basisscholen uit de ruime regio krijgen de leerlingen van het zesde leerjaar de kans om kennis te maken met onze school en het studieaanbod. De leerlingen kunnen in het eerste jaar kiezen tussen de keuzegedeeltes taal & media, Latijn en wetenschap. Een mooie manier om de studiekeuze nog makkelijker te maken.

Sint-Hendrik presenteert schoolkrant nummer 83

Graag presenteren we u de tweede schoolkrant van het schooljaar. Dit is nummer 83 van het HZ’tje. Aangezien we vorige schooljaar overschakelden op digitale uitgaven, kunnen we u ook in coronatijden het HZ'tje bezorgen. Opnieuw plaatsen we enkele initiatieven en getuigenissen van leerlingen, oud-leerlingen, ouders en personeel in de kijker. We wensen u alvast veel leesplezier.

Open de digitale schoolkrant

Tweedejaars informeren zich over menselijke relaties

Op vrijdag 13 maart 2020 organiseerden we voor de tweedejaars een voormiddag die in het teken stond van relationele vorming. De dag startte met de eigentijdse toneelvoorstelling ‘Pikarol’, gebracht door de leerlingen van 2A08. De leerlingen maakten hierbij kennis met de spelregels van de dag. In een eerste werkwinkel werden de leerlingen aan de hand van filmmateriaal ondergedompeld in de beleving van puberteit en seksualiteit. In een tweede werkwinkel werd informatie over lichamelijkheid, puberteit en seksualiteit verstrekt aan jongens en meisjes afzonderlijk. Tenslotte konden de leerlingen in een derde werkwinkel zich verdiepen in de ontwikkeling van stereotiepe beelden van ‘de man’ en ‘de vrouw’ en de gevolgen van dit stereotiep denken in de maatschappij.

Oud-leerlingen brengen bezoek aan onze school

Op vrijdag 6 maart 2020 om 19.30 uur organiseerden we een oud-leerlingenavond voor iedereen die 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 en 50 jaar is afgestudeerd aan het Sint-Hendrikscollege, het Vrij-Handelsinstituut, het Instituut Zusters Maricolen, het SHZMI of Leiepoort campus Sint-Hendrik. Het was een warm weerzien met klasgenoten en leerkrachten en dit bij een lekker glas wijn en een lekker kaas- of vleesbuffet. Er werden ongetwijfeld veel herinneringen over lang en langer geleden opgehaald.

Eerstejaars herbeleven legende in modern jasje

Op dinsdag 10 maart 2020 woonden de eerstejaars de productie ‘De legende van Mulan’ bij. Onder regie van oud-leerling Jordi Delcroix bracht het Deinse Jeugdtheater Crea het bekende verhaal in zaal Palace. Ook heel wat leerlingen van onze school stonden op de planken.

Vierdejaars nemen deel aan eerste ronde

Op woensdag 11 maart 2020 namen heel wat enthousiaste vierdejaars deel aan de Junior Olympiade Natuurwetenschappen. Gewapend met hun kennis over de vier wetenschappen (fysica, chemie, biologie en aardrijkskunde) namen ze het op tegen bijna 2600 jongeren over heel Vlaanderen. Hierbij kregen ze twee uur de tijd om 60 vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. We zijn alvast benieuwd wie er mag doorstromen naar de tweede ronde en in de prijzen valt.