• Current
free joomla slider

Samenwerken loont...

Logo van Leiepoort DeinzeMet deze nieuwe website willen we het samenwerkingsverband tussen de campussen Sint-Hendrik, Sint-Theresia en Sint-Vincentius bekronen. Zes jaar geleden werd de vzw Leiepoort Deinze opgericht. Het schoolbestuur ervan gaf directie en leerkrachten de opdracht om via allerlei initiatieven elkaar te ondersteunen en te inspireren. Alle contacten die daaruit voortvloeiden, verliepen zeer gemoedelijk en de samenwerking die zich vooral in kleine groepjes voltrok, wordt tot op vandaag door de meesten als een persoonlijke verrijking ervaren.

Een gemeenschappelijke website kon dan ook niet uitblijven. Daarom zal binnenkort alle info over deze grote school enkel en alleen nog te vinden zijn via deze website. De webadressen van de campussen zullen blijven bestaan, maar zullen na de grote vakantie automatisch naar hier omgeleid worden.

In de opbouw van deze site hebben we voor elke campus een gelijklopende structuur ontwikkeld. Daar elke campus andere richtingen aanbiedt,  zijn er natuurlijk ook nog wel wat verschillen. Wij hopen dat u spoedig vertrouwd mag geraken met de opbouw van deze site.

De rijkdom van het leven in vormen en kleuren

Het grijs symboliseert het rationele, de objectieve kant.
Het rood geeft het emotionele, het vurige en het enthousiaste weer.

De vormen zijn zoals het leven zelf:
nu eens hoekig, dan weer afgerond, steeds met elkaar in contrast.

Tussen deze figuren een opening, een poort, een rivier, in de vorm van een L :
de L van Leiepoort, van leerling, van leraar, van leren, van leren waarderen.